Kagju ceļš

Jebkura budisma tradīcija sastāv no trīs pamata elementiem – informācijas(teorijas), meditācijas un skatījuma. Atkarībā no līnijas, katram no šiem elementiem tiek veltīts vairāk vai mazāk uzmanības. Tā Karma Kagju pēctecības līnijā galvenais uzsvars tiek likts uz meditāciju un augstākā skatījuma saglabāšanu ikdienas dzīvē.

Katra meditācija Kagju ceļā sākas ar Četrām domām jeb tā sauktajām Četrām parastajām sagatavošanās praksēm – pārdomām par vērtīgo cilvēka dzīvi, par nepastāvību, par cēloņa un seku likumu un par augstāko Apskaidrības prieku.
Šīs pārdomas pievērš prātu pārlaicīgām vērtībām (Patvērumam), kas ir nepārejošas laimes avots.

Tradicionāli budisti pieņem Patvērumu Trīs Dārgumos:

Budā – ne kā dievā vai vēsturiskā personībā, bet gan kā prāta patiesajā stāvoklī;

Mācībā, kas ved uz šo mērķi;

Sanghā – praktizējošajos, draugos un palīgos ceļā;

Tiem, kas praktizē Dimanta ceļu, par galveno kļūst Patvērums Lamā –Skolotājā, kurš apvieno sevī trīs minētos aspektus un dod tiešu saikni ar Apskaidrību.

Patvēruma pieņemšana nenozīmē aklu ticību – tam, kurš uzsāk izziņas ceļu,vispirms ir labi jāiepazīst piedāvātā tradīcija un tikai tad jāizlemj, vai ir vērts tai uzticēties.

Jauna, apzināta attieksme pret dzīvi tiek nostiprināta ar meditācijas praksi.Tikai izmantojot meditāciju ir iespējamas patiešām fundamentālas pārmaiņas,tā kā iesīkstējuši ieradumi un muļķīgas idejas ir pārāk spēcīgas, un teorija bez prakses reti var uzlabot situāciju.

Kagju praktizējošajiem ir vairāki attīstības ceļi, katrs no tiem sākas ar Īsā Patvēruma praksi. Pēc tam var pāriet pie Ņondro, kas tulkojumā no tibetiešu valodas nozīmē Pamata vingrinājumi.

Pēc Pamata vingrinājumu pabeigšanas praktizējošais var virzīties tālāk jebkurā no sekojošajiem virzieniem: pa meistarīgo metožu ceļu (Sešas Naropas jogas), kur strādā ar apskaidrotām ķermeņa enerģijām; pa dziļā redzējuma ceļu, kur tiek iesaistīts apzināšanās spēks; pa identificēšanās ceļu (sanskritā Guru joga), kura būtība ir meditācija uz Lamu. Guru joga ir galvenā metode Dimanta ceļa centros, lai gan noteiktos posmos budisti tāpat var saņemt iesvētību uz citiem meditācijas veidiem.

Pateicoties uzticībai un spējai redzēt Lamu kā Budu, atklājas vērtīgās prāta īpašības, un praktizējošais spēj arvien vairāk identificēties ar Lamas pilnības stāvokli.